Założenie firmy w Hiszpanii – sposób na podbicie europejskiego rynku!

Hiszpania to kraj w Europie, w którym co roku znaleźć możemy tysiące turystów, ale także obywateli kraju, zachwyconych tamtejszą pogodą, klimatem oraz warunkami do życia. Nic więc dziwnego, że coraz większa ilość obcokrajowców, decyduje się na założenie firmy w Hiszpanii.

Wady i zalety założenia firmy w Hiszpanii

Jeśli chcesz założyć firmę w Hiszpanii, zapoznaj się z niektórymi zaletami oraz wadami tego pomysłu. Jedną z zalet jest to, że istnieje wiele udogodnień dla przedsiębiorców, którzy pragną otworzyć działalność gospodarczą w Hiszpanii. Na przykład istnieją ulgi podatkowe dla nowych firm i nie ma ograniczeń co do tego, ile możesz odliczyć od podatku dochodowego, gdy rozpoczynasz nową działalność. Kolejną z zalet jest to, że zatrudniając pracowników, łatwo jest znaleźć prawdziwe talenty, głównie ze względu na niezwykle niską stopę bezrobocia, któremu towarzyszy wysoki poziom wykształcenia obywateli kraju. Założenie firmy w Hiszpanii związane są również z wadami, a główną wadą tego pomysłu na biznes jest przede wszystkim to, że cudzoziemcy muszą przejść przez wiele formalności, które pozwolą im na prowadzenie działalności na terenie Hiszpanii. Dodatkowo, większość cudzoziemców może mieć problem z uzyskaniem pozwolenia na pobyt oraz utrzymaniem się w obcym kraju.

Jaką formę działalności gospodarczej wybrać?

W Hiszpanii możemy prowadzić działalność gospodarczą przede wszystkim na dwa sposoby tj. w formie działalności jednoosobowej lub spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. W zależności od wybranej formy, założenie firmy w Hiszpanii będzie związane z różnymi formalnościami, przez które będzie musiał przejść każdy przyszły właściciel firmy.

Jednoosobowa działalność gospodarcza – AUTÓNOMO

Założenie i prowadzenie jednoosobowej działalności gospodarczej w Hiszpanii, może dokonać zarówno obywatel tego kraju, jak i obcokrajowiec. Z tą różnicą, że założenie firmy w Hiszpanii przez obcokrajowca, wymaga przejścia przez kilka dodatkowych procedur. W pierwszej kolejności obcokrajowiec musi wystąpić o przyznanie mu Numeru Identyfikacji Obcokrajowca (w skrócie N.I.E.), który umożliwia wykonywanie podstawowych czynności biznesowych na terenie Hiszpanii. Następnie należy uzyskać Numer Ubezpieczenia Społecznego oraz złożenie odpowiednich wniosków w Urzędzie Skarbowym. Dodatkowo, każdy przedsiębiorca musi zgłosić swoją działalność gospodarczą w systemie RETA – systemie przedsiębiorców, prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Spółka z o.o. (z hiszp. Sociedad Limitada) jest to jedna z najczęściej wybieranych przez przedsiębiorców form działalności gospodarczych w Hiszpanii. Choć założenie firmy w Hiszpanii w formie spółki kapitałowej, związane jest z podobnymi formalnościami co, założenie jednoosobowej działalności, istnieje kilka różnic, o których powinien wiedzieć każdy przedsiębiorca. Mowa tu przede wszystkim o zaświadczeniu z Rejestru Handlowego, które potwierdza, że wybrana przez nas nazwa spółki z o.o. jest nieużywana i obecnie dostępna.