Wypadek w pracy- co zrobić w takiej sytuacji?

wypadek w pracy

Wykonawcy niektórych zawodów są znacznie bardziej narażeni na ryzyko zdarzenia się takiego wypadku w czasie ich pracy.

Co oczywiście nie oznacza, że nawet w przypadku tych zawodów, które wydają się być całkowicie bezpieczne, nie może dojść do takiego zdarzenia losowego. Niestety, kiedy zaczyna się dziać coś poważnego często ogarnia nas panika, a jeśli dodatkowo nie do końca wiemy, w jaki sposób powinniśmy się zachować- możemy zadziałać na własną niekorzyść. Bardzo ważną procedurą jest bowiem kwalifikacja takiego wypadku, a także wyjaśnienie okoliczności w jakich do niego doszło. W wielu przypadkach wypadek w pracy może oznaczać możliwość wnioskowania o stosowne odszkodowanie. W takich przypadkach pomocny może być kontakt do specjalisty, który może pomóc nam ocenić, czy takie odszkodowanie faktycznie będzie nam przysługiwać. Po więcej szczegółów warto udać się na stronę armedlaw.pl.

Co zrobić krok po kroku, kiedy już dojdzie do wypadku?

Przede wszystkim wiele zależy od stanu, w jakim znajduje się osoba poszkodowana. Jeśli pracownik jest przytomny i ma tylko taką możliwość- powinien od razu poinformować o zaistniałej sytuacji swojego przełożonego, aby ten mógł udzielić mu pierwszej pomocy i zabezpieczyć jego zdrowie w miejscu pracy. Pierwsza pomoc dotyczy tutaj nie tylko wezwania karetki, może też oznaczać konieczność ustawienia pracownika w pozycji bezpiecznej lub też zatamowania krwawienia. Drugą ważną rzeczą po udzieleniu pomocy oraz po wezwaniu pogotowania jest zabezpieczenie miejsca, w którym wypadek się zdarzył. Pozwoli to w późniejszym czasie ustalić, jaka była jego przyczyna, a także jakie były jego okoliczności. Na miejsce wypadku najlepiej w ogóle nie wpuszczać żadnych osób trzecich, chyba, że jest to konieczne.

Gdzie zgłosić wypadek?

Jeśli jest to wypadek śmiertelny, należy poinformować prokuratora oraz okręgowego inspektora pracy. Jeśli nie był to wypadek śmiertelny, pracodawca jest zobowiązany do powołania specjalnego zespołu powypadkowego, który zbada przyczyny i okoliczności zajścia. W takim zespole powinien się znaleźć pracownik służby BHP oraz społeczny inspektor pracy. Efektem pracy zespołu powinien być szczegółowy protokół, którego przygotowanie nie powinno zająć dłużej niż 2 tygodnie. Bardzo istotne jest, aby szczegółowo zbadać sprawę, wykonać rzetelne oględziny oraz przeprowadzić ewentualny wywiad. Powinno się także na bieżąco spisywać wszelkie spostrzeżenia w postaci notatek, aby żaden z aspektów wypadku nie został pominięty.