Szkoła policealna – czy warto?

Szkoła policealna – dla kogo?

Szkoła policealna to placówka edukacyjna, która daje ludziom po ukończeniu szkoły średniej szansę na nowy zawód i podniesienie swoich kwalifikacji. Jest to równie idealne miejsce na uzupełnienie swojego wykształcenia dla osób już pracujących. Najczęściej z oferty tego rodzaju szkół korzystają osoby, które nie dostały się na wymarzone studia, albo chcą zdobyć zawód znacznie szybciej i w łatwiejszy sposób. Często jednak w salach lekcyjnych można gościć studentów, którzy fakultatywnie kształcą się w dodatkowej dziedzinie.

Jak wygląda nauka w studium policealnym?

Zajęcia w szkole policealnej mogą odbywać się zarówno w systemie stacjonarnym jak i zaocznym. Aby uzyskać promocję na kolejny semestr słuchacz musi zdobyć minimum 50 proc. obecności z każdego przedmiotu oraz pozytywnie zaliczyć przedmiot na koniec semestru. W trakcie trwania nauki uczeń odbywa także praktyki zawodowe zgodnie z kierunkiem kształcenia. Po ukończeniu jednorocznej lub dwuletniej szkoły policealnej, słuchacz podchodzi do egzaminu państwowego, który potwierdza zdobycie niezbędnej wiedzy i kompetencji wymaganych przez potencjalnych pracodawców. Ostatecznie absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły i państwowy dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie.

Zasady rekrutacji

Rekrutacja do szkół policealnych jest bardzo prosta. Oczywiście każda placówka może posiadać własny terminarz i zasady, a w szczególności ofertę edukacyjną. Zazwyczaj szkoły te nie prowadzą egzaminów wstępnych. Bywa, że można załapać się na rozmowę kwalifikacyjną, najczęściej jednak o przyjęciu decyduje kolejność zapisów. Aby zostać słuchaczem wybranego kierunku w pierwszej kolejności należy wypełnić podanie o przyjęcie na przygotowanym przez szkołę arkuszu. Następnie zabierając ze sobą świadectwo ukończenia szkoły średniej lub świadectwo dojrzałości oraz dowód osobisty najlepiej udać się do sekretariatu. Rozmowa z pracownikiem szkoły jest niezwykle istotna, ponieważ pozwoli uzyskać niezbędne informacje o zasadach kształcenia i warunkach umowy.

Szkoła policealna – atrakcyjne kierunki

Szkoły policealne skupiają się poza wiedzą merytoryczną na kształceniu przede wszystkim praktycznym. Wypuszczają tym samym na rynek pracy i zgodnie z jego zapotrzebowaniem pracowników średniego szczebla z konkretnym zawodem. A profesji jak wiadomo mniej lub bardziej atrakcyjnych jest całe mnóstwo. Zawody techniczne i informatyczne cieszą się popularnością szczególnie wśród mężczyzn, natomiast kobiety wybierają głównie specjalności związane z ochroną zdrowia. Pośród kierunków medycznych prym wiodą: technik masażysta, opiekun medyczny, asystentka i higienistka stomatologiczna. terapeuta zajęciowy czy technik dentystyczny. Ponadto atrakcyjne kierunki w szkołach policealnych cieszące się dużym zainteresowaniem to między innymi: technik usług kosmetycznych, technik administracji, technik bhp czy też opiekunka dziecięca. Wybierając kierunek kształcenia należy kierować się nie tylko jego chwilową popularnością, ale trzeba wziąć pod uwagę rokowania znalezienia i utrzymania pracy w perspektywie przyszłych kolejnych lat.

Zalety szkoły policealnej

Reasumując Szkoła policealna ma bardzo wiele zalet. Po pierwsze, aby zostać słuchaczem wystarczy być osobą pełnoletnią z wykształceniem średnim, gdyż matura nie jest tutaj wymagana. Tryb zaoczny nauki stanowi duże udogodnienie dla osób już pracujących i studentów. A sam czas jej trwania nie jest długi gdyż wynosi zależne od specjalizacji od dwóch do maksymalnie pięciu semestrów. Swoje kwalifikacje natomiast można podnieść już dzięki kierunkom jednorocznym. Po ukończeniu szkoły policealnej absolwent otrzymuje wykształcenie adekwatne do realnego zapotrzebowania na rynku krajowym oraz unijnym. Większość kierunków oferowanych przez szkoły policealne jest bezpłatna, co niewątpliwie stanowi bardzo duży pozytyw. Ponadto słuchacz może otrzymać zgodnie z potrzebą zaświadczenia do ZUS, KRUS, MOPR i innych instytucji. Kolejnym bardzo miłym akcentem tego rodzaju szkół jest sympatyczna atmosfera i szacunek, jakim darzą się wzajemnie wykładowcy i słuchacze. Z pewnością taki pozytywny klimat można spotkać w Niepublicznym Zespole Szkół w Rzeszowie, tel. 574-210-255. Warto też pamiętać, że poza nauką, wiedzą i umiejętnościami szkoła daje nam nowe znajomości i przyjaźnie na całe życie. Istnieje zatem wiele różnych i ważnych powodów, dla których warto wybrać się do szkoły policealnej.