System podatkowy w Hiszpanii

 

 

W każdym kraju istnieje inny system podatkowy, co jest zrozumiałe. Wielu wydaje się, że ten obowiązujący w Polsce jest najgorszy i nic ani nikt nie może się pod tym względem z nami równać. Zauważmy jednak, że są kraje, które taki system mają bardzo zbliżony do polskiego. Mowa tu między innymi o Hiszpanii. Przyjrzyjmy się w związku z tym systemowi obowiązującemu w tym kraju. Czy jest coś, na co szczególnie trzeba zwrócić uwagę? Jak mają się tu przedsiębiorcy? Na te i inne pytania za chwilę postaramy się Państwu odpowiedzieć jak najdokładniej.

Zmiany roku 2007

Spore zmiany na rynku podatkowym w Hiszpanii przyniósł rok 2007, kiedy to podatki dla osób fizycznych i prawnych zostały obniżone. Ponadto w życie weszła również Ustawa o zapobieganiu oszustwom podatkowym, która kładzie duży nacisk na zwiększenie przejrzystości transakcji, zaostrzenie kontroli oraz sankcji za wykroczenia.

Trzy rodzaje podatków

Patrząc na system podatkowy w Hiszpanii, widzimy tu trzy rodzaje podatków. Tak oto wyróżniamy:

– podatek dochodowy od osób fizycznych,
– podatek dochodowy od osób prawnych,
– podatek majątkowy.

Z odpowiednim statusem wiąże się także sposób rozliczenia z fiskusem. Każdy musi posiadać numer identyfikacji podatkowej:

– dla osób fizycznych- N.I.E (Número de Identificación de Extranjeros),
– dla osób prawnych- N.I.F (Número de Identificación Fiscal).

Zauważmy od razu, że wniosek o nadanie numeru N.I.E składa się na komisariacie policji (Policía Nacional), który zajmuje się wydawaniem dokumentacji dla cudzoziemców. Z kolei nadanie numeru N.I.F jest zadaniem Urzędu Skarbowego (Delegación de Hacienda).

Podatek dochodowy od osób fizycznych

Większość interesuje podatek od osób fizycznych. Tak więc jest to podatek progresywny, którego stawka rośnie wraz z dochodami. Płacą go zarówno obywatele, jak i cudzoziemcy. Zwolnieni są z niego natomiast delegaci i inne osoby delegowane do pracy w Hiszpanii.

Dodajmy jeszcze, że kwota wolna od podatku wynosi w Hiszpanii 5050 euro. Z fiskusem Polacy rozliczać się w tym kraju mogą natomiast na dwa sposoby. Pierwszy to sposób przeznaczony dla rezydentów. Drugi na zasadach stosowanych dla osób niebędących rezydentami.

Zwróćmy również uwagę na fakt, że nadpłacony podatek może zostać nam zwrócony nawet do czterech lat wstecz. Warto się tym zainteresować, bo zyskać na tym można naprawdę sporo. Więcej informacji uzyskacie Państwo w biurze Gestoria Ramon Santafe lub poprzez stronę internetową biuroksiegowewhiszpanii.pl/o-nas. O sam zwrot możecie się natomiast upomnieć poprzez współpracę z zajmującą się takimi procesami firmę.