Strategie przewagi konkurencyjnej

W naukach o zarządzaniu jednymi z najpopularniejszych strategii przewagi konkurencyjnej są opracowane przez Michaela Portera trzy główne strategie, są to:

  1. Strategia przywództwa kosztowego – jest to strategia adresowana przede wszystkim do dużych przedsiębiorstw mających znaczny udział w rynku, taka pozycja daje im bowiem możliwość korzystania z ekonomii skali oraz niwelowania kosztów związanych z akcjami promocyjnymi. Strategia przywództwa kosztowego polega na obniżaniu kosztów prowadzenia działalności, wraz ze zmniejszaniem się kosztów, spada także cena oferowanych produktów i usług, ale ich jakość pozostaje na dotychczasowym poziomie, co zapewnia duży popyt na towary i buduje przewagę nad konkurencją.

  2. Strategia przywództwa jakościowego – bywa także nazywana strategią dyferencjacji lub zróżnicowania. Jest to strategia, którą często przyjmują młode firmy wchodzące na rynek, jest to także dobra strategia dla firm opierających swoje działania na innowacyjności. W tej strategii chodzi o to, aby stworzyć produkt lub usługę, która jest niepowtarzalna, różni się w zasadniczy sposób od innych podobnych oferowanych na rynku czy to innowacyjnymi rozwiązaniami i funkcjonalnościami czy też jakością. Często strategia ta opierana jest przede wszystkim na działaniach marketingowych zmierzających do przekonania odbiorców o wyjątkowości produktu. Jednak są także przedsiębiorstwa, które zamiast na marketingu opierają się na pomysłowości, kreatywności oraz prowadzeniu badań naukowych, które mają prowadzić to faktycznego wyróżnienia ich produktu na tle konkurencji. Co ciekawe w Polsce prowadzenie takich badań daje możliwość skorzystania z ulgi podatkowej, więcej na ten temat można dowiedzieć się od doradców podatkowych, między innymi z firmy – bttp.

  3. Strategia niszy rynkowej czy też strategia koncentracji to trzeci rodzaj strategi przewagi konkurencyjnej. Ta strategia może doskonale się sprawdzić w przypadku małych firm oraz firm dopiero wkraczających na rynek. Strategia ta zakłada, że firma nie chce zdobyć klientów całego rynku, ale wyłącznie określoną grupę, która posiada specyficzne potrzeby czy upodobania, a dla której na rynku nie ma interesującej oferty. Innymi słowa firma poszukuje niszy rynkowej, która będzie wypełniać dzięki swoim produktom.

Jak widać istnieje wiele różnorodnych strategii, które pozwalają na zyskanie przewagi konkurencyjnej, która zapewnia większe zyski, a co za tym idzie również lepszy rozwój firmy i generuje nowe możliwość w zakresie inwestycji i pozyskiwania klientów.