Spotkania biznesowe „Krak – Business”

Wsparcie biznesu w Małopolsce

Spotkania biznesowe Krak – Business są to spotkania organizowane przez stowarzyszenie małych i średnich przedsiębiorców z terenów Małopolski, ich celem jest wspieranie lokalnego biznesu oraz działania na rzecz rozwoju firm stowarzyszonych w organizacji. W ramach działania Krak – Business organizuje konferencje dotyczące istotnych dla biznesu zagadnień, a także spotkania podczas, których przedsiębiorcy mogą poznać nawzajem swoje firmy, a także znaleźć partnerów biznesowych. Obecnie na czele zarządu stowarzyszenia stoi prezes Tomasz Kowalski.