Optymalizacja zarządcza przedsiębiorstwa

Optymalizacja w przedsiębiorstwie to proces, który ma doprowadzić do optymalnego wykorzystania zasobów tak finansowych, jak i ludzkich, w celu maksymalizacji zysku, bez konieczności ponoszenia wyższych kosztów, a niekiedy nawet poprzez ich zmniejszenie. Początkowo firmy zwykły przeprowadzać jedynie optymalizację finansowe, które często wiązały się z restrukturyzacją firmy, która jednoznacznie kojarzyła się ze zwolnieniami pracowników.


Dziś proces optymalizacji poprzedzony jest dogłębnym audytem przedsiębiorstwa, w którym bada się wszystkie aspekty jego działania, identyfikuje obszary największego ryzyka, a w efekcie wprowadza zmiany, które mają na celu zwiększenie efektywności przedsiębiorstwa. Niekiedy owszem może się to wiązać ze zwolnieniami, jeśli np. audyt wykaże, że jest zbyt wielu pracowników w danym dziale, jednak część firm zamiast zwalniać pracowników stara się przesunąć ich w inne obszary, w których stwierdzono niedobór siły roboczej.

Optymalizacja taka wiąże się także w koniecznością przeprowadzanie audytu firmy. Taki audyt odbywa się na wielu polach:

  • organizacyjnym

  • finansowym

  • informatycznym.

W przypadku audytu organizacyjnego lub operacyjnego sprawdzana jest skuteczność funkcjonowania firmy, niekiedy należy przeorganizować procesy zachodzące wewnątrz firmy, aby stały się one o wiele bardziej efektywne. W przypadku niektórych firm może się to wiązać z koniecznością wprowadzania zmian statutowych, dla takich przedsiębiorstw, istotną pomocą będą prawnicy biegli w kodeksie spółek handlowych – kontakt znajdziesz tutaj.

Audyt finansowy pozwala sprawdzić zgodność dokumentacji księgowej z obowiązującymi przepisami prawa, ze stanem faktycznym finansów przedsiębiorstwa oraz sprawdza, czy księgi rachunkowe prowadzone są we właściwy sposób i nie zawierają błędów, które mogłyby skutkować dla przedsiębiorstwa karami finansowymi. Ten typ audytu był znany i przeprowadzana najwcześniej, później zrodziły się pozostałe formy audytu, które wspólnie stały się jednym z niemal niezbędnych procesów zarządczych firmy.

Audyt informatyczny polega na sprawdzeniu firmowej sieci informatycznej, wówczas sprawdza się wszystkie elementy struktury informatycznej firmy, szuka się także nowych rozwiązań z dziedziny informatyki, które pomogłyby usprawnić działanie całej firmy.

Optymalizacja zarządcza firmy jest procesem długim i wymagającym wiele uwagi, skrupulatności i zastanowienia, jednak może ona w widoczny sposób poprawić funkcjonowanie firmy, dlatego tak wiele firm chętnie z niej korzysta.