O czym pamiętać biorąc udział w przetargu

Przetarg to swoisty konkurs na wykonawcę usług czy dostawcę produktów dla firmy rozpisującej przetarg. Przetargi są w zasadzie konieczność w przypadku instytucji publicznych, bowiem prawo zamówień publicznych zostało skonstruowane w takich sposób, że jednostki administracji państwowej są zobowiązane do ich organizacji. Innymi podmiotami, które organizują przetargi są duże firmy poszukujące dla siebie najlepszej jakości usług i produktów w najbardziej atrakcyjnych cenach, takie firmy ogłaszają konkursy, w których wziąć mogą inne firmy.

Przystępując do przetargu warto zapoznać się z przepisami prawa dotyczącymi tego swoistego rodzaju konkursu. Określają one bowiem pewne procedury i elementy, które są obligatoryjne dla organizatorów przetargu, oraz dla firmy, które w tym przetargu biorą udział. Przepisami regulującymi przetargi, są kodeks cywilny oraz w przypadku gdy dotyczą one jednostek administracji państwowej – prawo zamówień publicznych.

Przystępując do przetargu należy także szczegółowo zapoznać się z ofertą, jak i wymaganiami jakie stawiane są przed firmami uczestniczącymi w przetargach. Wymagane mogą być między innymi różnorodne gwarancje ubezpieczeniowe (więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie internetowej – gwarancjeprzetargowe.pl), które stanowią zabezpieczenie dla firmy organizującej przetarg, że jego zwycięzca prawidłowo wykona powierzone mu zadanie, zaś w przypadku gdy zwycięzca nie wywiąże się ze zobowiązań, takie ubezpieczenie pokryje szkody wynikłe z nieprawidłowego wykonania pracy.

Postępowanie przetargowe to proces, który zajmuje pewien czas, dlatego firmy startujące w przetargach muszą mieć świadomość, że od momentu złożenia oferty, aż po rozpoczęcie prac przez zwycięzce może minąć nawet kilka miesięcy – wszystko jest w tym przypadku zależne od oferenta, najczęściej jednak wraz z zapytaniem ofertowym są także publikowane harmonogramy, w których określana jest zarówno długość przetargu, jak i daty zakończenia poszczególnych etapów.