Nauka czytania przez sylaby, czyli metoda krakowska w pytaniach i odpowiedziach

Czytanie to jeden z najważniejszych procesów rozwojowych dziecka. Zdarzają się jednak różne sytuacje, w których z powodu różnego rodzaju zaburzeń zdolność ta zostaje nabywana o wiele wolniej niż powinna, lub nawet nie rozwija się wcale. W takich wypadkach stosuje się metodę krakowską, zwaną symultaniczno-sekwencyjną, czyli neurobiologiczną terapię opracowaną w celu nauki czytania dla dzieci z zaburzeniami rozwojowymi i genetycznymi. Oparta jest ona na stymulacji wszystkich funkcji poznawczych i przynosi rewelacyjne rezultaty. Oto najważniejsze informacje na temat metody krakowskiej w pytaniach i odpowiedziach.

Na czym polega metoda krakowska?

Metoda krakowska, zwana sylabową, wykorzystuje zdolności symultaniczne prawej półkuli mózgu do wspomagania pracy lewej, czyli sekwencyjnej. U podstaw jej założeń leży próba naśladowania kolejnych etapów rozwojowych zdrowych dzieci i przełożenie ich na ćwiczenia dla dzieci z zaburzeniami. Metoda krakowska to pewien system złożony z kilku elementów, tworzących interakcje w celu stymulowania rozwoju funkcji poznawczych oraz budowania systemu językowego u dzieci. Ze względu na bardzo dobre efekty, terapia cieszy się stale rosnącym uznaniem i popularnością, czego wynikiem jest powstawanie w kolejnych miastach specjalistycznych centrów metody krakowskiej.

Do kogo skierowana jest metoda krakowska jako nauka czytania?

Terapia symultaniczno-sekwencyjna zyskała popularność jako niezwykle efektowny sposób korygowania różnorodnych zaburzeń funkcjonalnych w przypadku dzieci z zaburzeniami genetycznymi i rozwojowymi. Mimo to metoda krakowska z powodzeniem stosowana jest także w przypadku dzieci zupełnie zdrowych, jako sposób na stymulację ich rozwoju. W szczególności polecana jest jednak dzieciom, borykającym się z:

 • Zespołem Downa
 • Zespołem Aspergera
 • Autyzmem
 • Zaburzeniami ze spektrum autyzmu
 • Porażeniem mózgowym
 • Afazją dziecięcą
 • Alalią
 • Zaburzeniami mowy
 • Porażeniem mózgowym
 • Zagrożeniem dysleksji

Jaki zakres obejmują ćwiczenia, wchodzące w skład terapii?

Terapia zgodna z założeniami metody krakowskiej oprócz nauki czytania uwzględnia także specjalne ćwiczenia z zakresu rozwoju ogólnego ,w zakres których wchodzą:

 • Analiza i synteza wzrokowa
 • Stymulacja lewej półkuli
 • Stymulacja słuchowa
 • Stymulacja funkcji motorycznych
 • Pamięć
 • Myślenie

Czego należy unikać podczas nauki czytania według metody krakowskiej?

Nauka czytania to proces przebiegający w indywidualnym tempie każdego dziecka, niezależnie od tego czy zmaga się ono z zaburzeniami rozwojowymi, czy też jest całkiem zdrowe. Wymaga on ogromnego pokładu cierpliwości i wyrozumiałości także od rodzica. W przypadku metody krakowskiej wymienia się też kilka zasad, których rodzic musi przestrzegać podczas uczenia dziecka czytania. Z pewnością musi być świadomy charakterystyki poszczególnych etapów terapii i być gotowym do ich modyfikowania w zależności od indywidualnych możliwości dziecka, nie zrażać się podczas przechodzenia do kolejnych etapów i cieszyć z sukcesów. Do największych błędów w terapii metodą krakowska zalicza się zaś nazywanie liter, dzielenie wyrazów na głoski, ale także formułowania zdań, w których podmiot już nabył jakąś umiejętność, wpływa to bowiem źle na samopoczucie i motywację dziecka.

Gdzie znajdują się centra metody krakowskiej?

Metoda krakowska jest terapią cieszącą się coraz większą popularnością wśród rodziców dzieci z zaburzeniami funkcjonalnymi. Rodzice zainteresowani terapią symultaniczno-sekwencyjną mogą znaleźć w internecie mnóstwo materiałów do nauki w domu, filmy z poradami, wykładami i wywiadami, blogi, pomoce naukowe, a także specjalne wydawnictwa, oferujące układanki, książeczki do pracy z dzieckiem oraz inne gry i pomoce terapeutyczne. Najlepszym i przynoszącym najlepsze efekty wyborem jest jednak znalezienie odpowiedniej placówki, profesjonalnie zajmującej się terapią. W wielu polskich miastach znaleźć można specjalistyczne miejsca, takie jak Centrum Metody Krakowskiej, oferujące nie tylko diagnozę, ale też terapię i fizjoterapię. Ponadto organizowane są specjalne turnusy terapeutyczne, a także szkolenia i warsztaty zarówno dla rodziców, jak i nauczycieli i pedagogów, chcących rozwijać swoją wiedzę i umiejętności.