Księgowość w spółce komandytowej

Spółka komandytowa jest spółką osobą, a w związku z tym nie jest osobą prawną. Posiada jednak zdolność do czynności prawnych. Wszystkie informacje o spółce komandytowej są uregulowane w Kodeksie Spółek Handlowych. Tak jak wszystkie spółki osobowe, spółka komandytowa nie może mieć statusu spółki jednoosobowej i musi posiadać co najmniej dwóch wspólników.

Rodzaje wspólników

W związku z powyższymi informacjami, spółkę komandytową tworzą dwa rodzaje wspólników. Pierwszy z nich to komplementariusz, który odpowiada za zobowiązania spółki w sposób nieograniczony, a także prowadzi sprawy spółki i ją reprezentuje. Natomiast komandytariusz nie działa w spółce, ale wnosi wkład. Najczęściej odpowiada za zobowiązania spółki tylko do wysokości wniesionej w umowie kwoty finansowej.

Księgowość w spółce komandytowej

Spółka komandytowa związana jest z prowadzeniem pełnej księgowości. W przypadku, jeśli nie masz doświadczenia w prowadzeniu takiego rodzaju rachunkowości, możesz zajrzeć na stronę www.tributum-kancelaria.pl,  aby skorzystać z wiedzy i doświadczenia profesjonalistów. Na postawie ustaw o rachunkowości niektóre spółki, które spełniają określone kryteria są zwolnione z powadzenia ksiąg rachunkowych, jednak nie dotyczy to spółek komandytowych. Jednak dzięki zmianie ustawy o rachunkowości, wprowadzona zostanie możliwość prowadzenia przez spółkę komandytową uproszczonej księgowości. Zmiany zostały wprowadzone w prawie i można je stosować od 2014 roku. Aby spółka komandytowa mogła skorzystać z uproszczonej księgowości suma aktywów nie może przekroczyć 1 500 000 zł, przychody netto sprzedaży nie mogą być wyższe niż 3 000 000 zł, a średnioroczne zatrudnienie nie powinno być większe niż 10 osób. Dzięki uproszczonej księgowości spółki komandytowej mogą zrezygnować ze sporządzania informacji dodatkowej, zamiast tego wystarczy informacja uzupełniająca do bilansu. Bilans oraz rachunek zysków i strat w uproszczonej wersji ograniczone zostały do zaledwie kilku pozycji, co jest istotnym ułatwieniem i wpłynie na pewno na obniżenie kosztów obsługi księgowej.

Kto powinien założyć spółkę komandytową?

Ten rodzaj spółki wybierają przede wszystkim świadomi korzyści przedsiębiorcy. Wiąże się to z zaletami podatkowymi, a dodatkowo takie osoby, liczą się z tym, że będą potrzebować pomocy ze strony doradztwa prawno-podatkowego. Mimo dużej ilości księgowości i zawiłości w temacie, zdecydowanie taki rodzaj spółki się opłaca.

Korzyści podatkowe w prowadzeniu spółki komandytowej

Coraz częściej można zauważyć, że przedsiębiorcy chętnie korzystają z możliwości, jakie daje prowadzenie działalności w postaci spółki komandytowej. Przede wszystkim jest to atrakcyjne ze względów podatkowych. W takiej spółce podatek jest płacony po raz pierwszy od dochodów spółki, a drugi podatek płacony jest od dywidendy. Korzyści można odnaleźć także ze względu na ograniczenie odpowiedzialności za zobowiązania spółki do wkładów komandytariuszy oraz kapitału komplementariusza.