Jak wygląda praca adwokata?

Powszechnie wiadomo, że studia prawnicze są jednymi z najtrudniejszych studiów. Oprócz ukończenia kierunku na jednej z wybranych specjalizacji, trzeba zdać aplikację adwokacką i zostać wpisanym na listę adwokatów, którzy mają uprawnienia aby działać w kraju. Dopiero po takim wpisie uzyskuje się prawa do wykonywania zawodu.

Praca adwokata

Wiadomym jest, że adwokat jest prestiżowym zawodem, a jego praca polega na rozwiązywaniu sporów sądowych pomiędzy klientem, a stroną z którą klient się sądzi. Zadaniem adwokata jest przygotowanie pełnej dokumentacji sprawy dla swojego klienta, a także udzieleniu mu porad prawnych oraz reprezentowanie go w sądzie. Bardzo często adwokat jest pośrednikiem a nawet pełnomocnikiem klienta, który uczestniczy w sprawach sądowych. Jeśli przymierzasz się do wytoczenia sprawy, lub taka jest toczona przeciwko Tobie, skorzystaj z pomocy sprawdzonego adwokata (rekomendujemy: adwokat-adamczuk.pl), który doradzi jak najlepiej postępować w danej sprawie oraz sporządzi niezbędną dla Ciebie dokumentację.

Zadania adwokata

Do podstawowych zadań adwokata należy udzielanie klientom porad i pomocy prawnej w ramach swojej specjalizacji, a także sporządzanie opinii i dokumentów prawnych, reprezentowanie stron przed sądem oraz obrona oskarżonych w sprawach karnych. Adwokat może reprezentować lub zastępować klientów zarówno w sądach, jak również przed organami administracji i instytucjami.

Prawo do wykonywania zawodu

Prawo do wykonywania tego zawodu mają jedynie osoby, które zostaną wpisane na listę adwokatów przez okręgową Radę Adwokacką. Zawód adwokata zalicza się do grupy zawodów wolnych, stąd też nie może zatrudniać się w kancelariach na umowę o pracę. Po ukończeniu studiów i odbyciu aplikacji, młodzi adwokaci mogą znaleźć pracę w kancelariach adwokackich, zespołach adwokackich lub w spółce adwokackiej innych prawników. Znacznie bardziej dochodowe jest założenie własnej kancelarii prawniczej, wymaga to jednak znacznego nakładu pracy i finansów, ze względu na bardzo dużą konkurencję w tym zawodzie.

Kompetencje adwokackie

Praca adwokata wiąże się z dużym zdyscyplinowaniem, dyspozycyjnością i zaangażowaniem. Kandydat na adwokata powinien być osobą komunikatywną, posiadać umiejętności retoryczne, cechować się łatwością formułowania wypowiedzi i umiejętnością radzenia sobie w stresujących sytuacjach. Zawód adwokata od lat cieszy się uznaniem i poważaniem społeczeństwa, dzięki czemu jest zaliczany do jednych z bardziej prestiżowych i dochodowych zawodów, a własna kancelaria zwiększa szansę na sukces adwokata.