Formy prawne dla firmy

Aby działać na rynku trzeba założyć swoją firmę. Jednak można to zrobić na wiele różnych sposobów. Warto zapoznać się z różnymi rodzajami działalności.

1. Jednoosobowa działalność gospodarcza
Jest to najprostsza forma prowadzenia swojej firmy, jednocześnie wymagająca najmniej formalności. Wymaga wpisu do CEIDG. Oczywiście wbrew nazwie w przypadku tej działalności możliwe jest zatrudnienie pracowników. Najczęściej jednak wybierana jest przez osoby, które chcą być samodzielnie odpowiedzialne za swoją firmę i być właścicielem wypracowanego przez siebie zysku. Przy zakładaniu tego rodzaju działalności nie trzeba mieć kapitału zakładowego oraz taką działalność jest łatwiej zlikwidować. Może być prowadzona w oparciu o ogólną skalę podatkową jak i podatek liniowy.

2. Spółka cywilna
Jest ona zakładana pomiędzy przedsiębiorcami posiadającymi swoje firmy. Wszyscy wspólnicy muszą posiadać odpowiedni wpis do CEIDG. W przypadku tego rodzaju spółki każdy przedsiębiorca z podatku dochodowego rozlicza się samodzielnie. Jeśli wysokość obrotów nie przekracza 2000000 euro i wspólnikami są osoby fizyczne to można prowadzić księgowość uproszczoną.

3. Spółka jawna
Jest podobna do spółki cywilnej, jednak polecana gdy wspólnicy chcą rozwijać biznes na większą skalę. Prawo do reprezentowania spółki mają wszyscy jej wspólnicy, jednak można wskazać osoby mające takie prawo. W pierwszej kolejności zobowiązania pokrywane są z kapitału zakładowego dopiero później wspólnicy odpowiadają swoim własnym prywatnym majątkiem. Tutaj również podatek dochodowy płacony jest przez każdego ze wspólników samodzielnie.

***