Dotacje dla firm w 2017 roku – sprawdź!

Finansowanie firmy ze środków Unii Europejskiej

Unia Europejska oddaje co roku w ręce przedsiębiorców instrument finansowania nowych inwestycji jakim są dotacje unijne, w 2017 r. prognozowana suma przeznaczona na dotacje w ramach wszystkich konkursów dla przedsiębiorców to 8 miliardów złotych.

W ramach funduszy przedsiębiorcy mogą ubiegać się między innymi o dofinansowanie w takich obszarach jak „Inteligentny rozwój”, „Polska Wschodnia” oraz w programach regionalnych. Najwięcej konkursów dla firm zostanie rozpisanych właśnie z programu „Inteligenty Rozwój” i będzie to aż 27 konkursów, w których mogą wziąć udział przedsiębiorcy.

Fundusze pozyskane ze środków unijnych mogą być przeznaczone na działalność badawczo – naukową, finansowanie nowych inwestycji, które usprawniają działanie firmy oraz przyczynią się do rozwoju regiony oraz na zakładanie nowych, pomysłowych start upów.

Ciekawą formą finansowania w coraz większym stopniu proponowaną w ramach funduszy unijnych jest tak zwane finansowanie zwrotne, które polega na udzieleniu gwarancji oraz poręczeń kredytów bankowych oraz udzielaniu preferencyjnych pożyczek przedsiębiorcom.

Odpowiedzi na wszystkie interesujących ich kwestie oraz terminy poszczególnych konkursów przedsiębiorcy mogą znaleźć na stronie internetowej Ministerstwa Rozwoju poświęconej właśnie funduszom unijnym, adres strony – http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/, wiele cennych informacji można znaleźć także na strona regionalnych instytucji finansujących, którymi w wielu regionach są Agencje Rozwoju Regionalnego.