Adwokat – na czym polega jego praca?

Adwokat to osoba posiadająca kwalifikacje do udzielania porad i usług prawnych. Adwokat to prawnik, który reprezentuje klientów, udziela porad prawnych i sporządza odpowiednie dokumenty prawne, a w przypadku kancelarii takich jak https://www.smr-law.at, świadczy swoje usługi polakom, przebywającymi poza granicami naszego kraju. Robią to badając fakty sprawy, badając wcześniejsze decyzje i orzeczenia prawne, a następnie doradzając swoim klientom, jakie decyzje powinni oni podjąć tak, aby nie zaszkodzić sobie lub swoim bliski. Adwokaci zajmują się również opracowaniem dokumentów dla swoich klientów, takich jak umowy czy testamenty. Czy praca adwokata różni się od pracy prawnika? Co należy do codziennych zadań adwokata? Czy Polacy za granicą mogą liczyć na pomoc polskich adwokatów? Odpowiedzi na te pytania, znajdziesz w poniższym artykule!

 

Adwokat, a prawnik – czym różnią się te zawody?

Prawnikiem można nazwać każdą osobę, która została absolwentem wyższej szkoły prawniczej. Osoby, które pragną pójść w swojej karierze zawodowej o krok dalej, czyli uzyskać tytuł adwokat wiedeń, muszą podjąć się trzyletniej aplikacji adwokackiej. Aplikacja adwokacka to okres, podczas którego każdy prawnik wykonuje ściśle określone zadania pod czujnym okiem doświadczonego już adwokata, uczy się jak prawidłowo wykonywać zadania takie jak występowanie przed sądem najwyższym czy prowadzenie sprawy na sali sądowej. Aplikacja adwokacka zakończona jest egzaminem, za który odpowiedzialność ma Ministerstwo Sprawiedliwości. Egzamin ten trwa cztery dni. Jednak to nie wszystkie różnice, jakie możemy zauważyć pomiędzy zawodem adwokat wiedeń a prawnik. Każdy adwokat, który podejmuje się pracy w zawodzie, ma obowiązek wykupić ubezpieczenie OC. Ubezpieczenie to pełni rolę parasola ochronnego, który rozpościera się nad klientem w momencie, gdy adwokat popełni jakiś błąd w czasie postępowania sądowego, który skutkować będzie wywołaniem dodatkowych problemów w życiu klientów. Prawnicy nie mają obowiązku posiadania ubezpieczenia OC, przez co klient może zostać poszkodowany i bez prawa do uzyskania należnego mu odszkodowania.

Każdy adwokat wiedeń po ukończeniu aplikacji adwokackiej, zobowiązany jest do przestrzegania tzw. kodeksu etyki adwokackiej. Co ciekawsze, przestrzeganie kodeksu etyki adwokackiej nie dotyczy prawników. Czym więc jest kodeks etyki adwokackiej?

Kodeks etyki adwokackiej – podstawowe informacje

Kodeks etyki adwokackiej to kodeks etyczny, który określa moralne i prawne obowiązki adwokatów. Kodeks ten powstał w celu uregulowania etyki zawodowej adwokatów oraz zachowania zaufania publicznego do zawodu. Jedną z najważniejszych części tego kodeksu są normy etyczne. Od adwokata oczekuje się zachowania wysokich standardów etycznych zarówno w życiu zawodowym, jak i osobistym. Dodatkowo od adwokata oczekuje się również uczciwości wobec klientów oraz sumienności w swojej pracy. Kodeks Etyki Adwokackiej został opracowany w celu ochrony społeczeństwa przed nieetycznym działaniem adwokatów, którzy mogliby narazić ich na ryzyko krzywdy materialnej i niematerialnej.